Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta servisa

2021.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – prvi kvartal 2021.

 

2020.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – četvrti kvartal 2020.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – treći kvartal 2020.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – drugi kvartal 2020.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – prvi kvartal 2020.
 

2019.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – četvrti kvartal 2020.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – četvrti kvartal 2019.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – treći kvartal 2019.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – drugi kvartal 2019.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – prvi kvartal 2019.
 

2018.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – četvrti kvartal 2018.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – treći kvartal 2018.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – drugi kvartal 2018.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – prvi kvartal 2018.
 

2017.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – četvrti kvartal 2017.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – treći kvartal 2017.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – drugi kvartal 2017.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – prvi kvartal 2017.
 

2016.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – četvrti kvartal 2016.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – treći kvartal 2016.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – drugi kvartal 2016.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – prvi kvartal 2016.
 

2015.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga - četvrti kvartal 2015.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga - treći kvartal 2015.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – drugi kvartal 2015.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – prvi kvartal 2015.

 

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2020 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2019 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2018 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2017 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2016 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2015 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u mobilnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2014 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2014 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u mobilnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2013 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2013 godinu.

Nijeste našli ono što ste tražili?

Javite nam se, prijavite problem ili provjerite vašu narudžbinu.

Online chat

Društvene mreže

Telekom ME aplikacija

Kontakt centar