<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NQNGLFF&l=dataLayer" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta servisa

2019.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – četvrti kvartal 2019.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – treći kvartal 2019.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – drugi kvartal 2019.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – prvi kvartal 2019.
 

2018.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – četvrti kvartal 2018.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – treći kvartal 2018.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – drugi kvartal 2018.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – prvi kvartal 2018.
 

2017.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – četvrti kvartal 2017.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – treći kvartal 2017.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – drugi kvartal 2017.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – prvi kvartal 2017.
 

2016.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – četvrti kvartal 2016.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – treći kvartal 2016.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – drugi kvartal 2016.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – prvi kvartal 2016.
 

2015.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga - četvrti kvartal 2015.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga - treći kvartal 2015.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – drugi kvartal 2015.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga – prvi kvartal 2015.

 

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2019 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2018 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2017 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2016 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2015 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u mobilnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2014 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2014 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u mobilnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2013 godinu.

Izvještaj o vrijednostima parametara kvaliteta javnih elektronskih komunikacionih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži za 2013 godinu.

Nijeste našli ono što ste tražili? Kontaktirajte nas!

Online chat

Društvene mreže

Telekom ME aplikacija

Kontakt centar