<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NQNGLFF&l=dataLayer" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Zaštita od neželjene i zlonamjerne elektronske pošte

PRIMIJENJENE TEHNIČKE MJERE 

Termin elektronska pošta odnosi se na SMS, MMS i e-mail. Mogućnosti zloupotrebe su razne, i zato je zaštita krajnjeg korisnika od neželjene (spam) i zlonamjerne (fraud) elektronske pošte od izuzetne važnosti.

Na primjer, spamer može simulirati broj drugog korisnika ili adresu SMS centra. Ukoliko nije otkriven i spriječen, učinak spamovanja može biti ozbiljan, recimo greške u obračunu, gubitak prihoda, nezadovoljstvo korisnika...

Proaktivan sistem zaštite

Crnogorski Telekom ima moćan i proaktivan anti-fraud sistem zaštite mreže od SMS prevara i drugih zloupotreba koji:

  • uključuje sve standardne servise zaštite od zloupotreba
  • primjenjuje se na kompletan saobraćaj
  • ne zahtijeva aktiviranje od strane korisnika

 

SMS, MMS

Sistem zaštite štiti korisnike i povećava sigurnost mreže tako što blokira neželjene poruke i neovlašćeno korišćenje podataka, kao i zloupotrebu korišćenja.

Blokiranje određenih poruka moguće je i na zahtjev korisnika, prema standardnoj proceduri za prijavu problema. Dodatno, na određenim modelima telefona (u podešavanjima poruka) korisnik može sam definisati liste brojeva za koje želi da blokira prijem poruka (black/white liste).

 

E-mail

Naša e-mail platforma posjeduje anti-virus zaštitu za sve korisnike. Takođe postoji i zaštita od neželjene pošte (spam).

Korisnik može sam konfigurisati svoju anti-spam zaštitu. Dva su načina:

  • prevlačenjem prethodno selektovanog mejla u folder ''Spam''
  • pritiskom na dugme ''Spam'' nakon selektovanja željenog mejla

 

Ako se desi da sistem neki mejl proglasi za spam, a za korisnika on to nije (prepoznaje pošiljaoca), dovoljno je prevući željeni mejl iz foldera ''Spam'' u folder ''Primljene'' ili neki od foldera kreiranih od strane korisnika.

Nijeste našli ono što ste tražili? Kontaktirajte nas!

Online chat

Društvene mreže

Telekom ME aplikacija

Kontakt centar