<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Zaštita pametnih telefona i podataka

Na savremenim smartfon uređajima (pametni telefon) moguće je uraditi mnogo više toga u odnosu na mobilne telefone od prije par godina. Postavlja se pitanje da li se tu više radi o telefonima, ili bismo prije mogli reći da u ruci imamo računar sa kojeg je moguće obaviti telefonski poziv. Povećavanje broja funkcija današnjih uređaja sa sobom je donijelo i povećanje sigurnosnih rizika njihove upotrebe. Mnogi od problema naslijeđeni su od samih računara i upotrebe interneta. To je i razlog što neki od savjeta za bezbjednu upotrebu smartfona i zaštitu informacija na njemu od napada sajber kriminalaca zvuče poznato. Slijedi nekoliko ideja kako da se poveća nivo zaštite smartfona.

 • Ukoliko to uređaj ili njegov softver podržavaju, potrebno je enkriptovati (šifrovati) podatke na uređaju. Ukoliko se desi da se telefon izgubi ili ga neko ukrade, ova će mjera onemogućiti da neko pregleda vaše lične podatke ili povjerljive informacije na uređaju.
   
 • Često se zaboravlja da današnji telefon tj. smartfon je više računar nego telefon, te da je samim tim izložen sličnim opasnostima kao i računari. Postavite sebi pitanje da li biste danas koristili računar bez nekog antivmalware rješenja. Razmislite o upotrebi nekog pouzdanog antimalware riješenja za telefon.
   
 • Instalirajte najnovije verzije operativnog sistema telefona po preporuci proizvođača. Vodeći računa o tome da verzija operativnog sistema bude aktuelna smanjuje se izloženost rizicima.
   
 • Potrebno je limitirati pristup javnim, otvorenim Wi-Fi mrežama jer se na taj način uređaj izlaže riziku od napada sajber kriminalaca. Potrebno je koristiti Wi-Fi mreže mrežnih operatora kojima vjerujete ili mobilne Wi-Fi konekcije.
   
 • Budite svjesni da jailbreaking ili rooting telefona negativno utiče na zaštitne funkcije uređaja. Isključite bluetooth kada god ga ne koristite. Ne samo da ćete time biti sigurniji već ćete produžiti i trajanje baterije.
   
 • Potrebno je zaštiti pristup funkcijama telefona pomoću PIN-a ili nekog drugog mehanizma za zaključavanje.
   
 • Napravite rezervnu kopiju (backup) podataka (npr. kontakte, dokumente, slike) sa vašeg telefona. Rezervne podatke možete držati na različitim medijumima (kućni računar, memorijska kartica ili u cloud-u). Rezervna kopija će omogućiti da u slučaju gubitka uređaja povratite vaše podatke.
   
 • Da biste zaštitili svoju privatnost obrišite sve podatke sa telefona i vratite postavke na inicijalno fabričko setovanje ukoliko želite da nekome poklonite ili prodate uređaj, ili jednostavno prestanete da ga koristite.
   
 • Instalirajte aplikacije sa izvora kojima možete vjerovati (npr. provjerite komentare na aplikaciju, app store sa kojeg preuzimate aplikaciju). Mnoge aplikacije sa nepouzdanih izvora mogu imati skrivene funkcionalnosti koje mogu na neki način nanijeti štetu korisniku. Obratite pažnju takođe na dozvole koje dajete aplikacijama koje instalirate na telefonu. Razmislite da li želite da date sva podrazumjevana ovlašćenja.
   
 • Ukoliko je moguće obezbijedite udaljeni pristup tako da u slučaju da izgubite telefon ili vam ga ukradu, možete da zaključate telefon, obrišete podatke sa njega i locirate uređaj.

Nijeste našli ono što ste tražili?

Javite nam se, prijavite problem ili provjerite vašu narudžbinu.

Online chat

Društvene mreže

Telekom ME aplikacija

Kontakt centar