<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Limit potrošnje

Za one koji igraju na sigurno

Kontrola možda jeste varljiva stvar, ali kad je račun u pitanju sve sumnje u trenu nestaju. Lako možete postaviti limit mjesečne potrošnje.

Sami birate iznos limita – koliko god. A taj iznos možete mijenjati – kad god. Idemo redom...

Aktivacija
Mjesečni limit je potrebno aktivirati lično; dođite u T-Centar. Nakon dostignutog limita, saobraćaj sa vašeg telefona biće onemogućen do kraja mjeseca.

Promjena limita
Kad ste jednom postavili limit, mijenjati ga možete i SMS-om. Pošaljite poruku sadržine LIMIT XX na 1466 (XX je iznos novog limita). Novi iznos limita ostaje važeći dok ga sami ne promijenite, ili deaktivirate.

Zabrana promjene limita SMS-om
Ako želite da onemogućite pomjeranje limita SMS-om, nekoliko je načina: pozovite 1500, posjetite T-Centar, ili pošaljite poruku sadržine LIMIT ZABRANA na 1466. Ovu zabranu možete odblokirati u T-Centru.

Deaktivacija
Ako se predomislite i više ne želite da limitirate mjesečnu potrošnju, pošaljite poruku LIMIT STOP na 1466.

Praktični detalji
Iznos mjesečnog limita je bez PDV-a. Možete postaviti bilo koji iznos limita; sa dvije decimale (na primjer 2 eura; ili 2, 50). SMS ka broju 1466 je besplatan. 
Ako ste u romingu i prekoračili ste postavljeni limit, nećete moći ostvariti saobraćaj čak i ako aktivirate roming kartu. O tome treba voditi računa, raspitajte se o svemu prije putovanja!

teleneo-extra-bold
teleneo-regular