Dome, slatki dome!

Polisa osiguranja pokriva rizik od požara i drugih opasnosti uz limit nadoknade do 20.000 eura, kao i dopunski rizik izliva vode sa limitom pokrića do 1.000 eura. 

 

Praktični detalji 

Polisa počinje da važi od prvog u narednom mjesecu. Ukoliko korisnik ne plati račun, polisa se raskida dok račun ne bude plaćen.

Pristupnica za osiguranje stana (243 KB)