<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

 

PUTUJETE U SRBIJU?

Skroz opušteno, jer imate A1 roming karte. Važe u mreži A1 Srbija (bivša Vip Srbija).
 

 

Nema neželjene potrošnje!

S A1 roming kartom ste bezbrižni jer osigurali smo da nema dodatnih internet troškova dok karta važi.     

Ako je potrošite ranije, internet saobraćaj će biti blokiran u preostalom periodu važenja karte. Tada možete dektivirati kartu (vodite računa o potrošnji jer se tada internet tarifira po cijenama iz cjenovnika), ili kupiti novu.
Ako telefon pređe na drugu mrežu, internet saobraćaj će biti onemogućen sve dok se ne vratite u A1 Srbija.

A1 roming karte mogu aktivirati i pripejd i postpejd korisnici.

A1 roming karta 3 DANA
  • 100 minuta za pozive ka svim mrežama u Crnoj Gori
  • 500 MB

 

4,90 €
A1 roming karta 7 DANA
  • 150 minuta za pozive ka svim mrežama u Crnoj Gori
  • 1 GB

 

7,90 €
A1 roming karta 15 DANA
  • 200 minuta za pozive ka svim mrežama u Crnoj Gori
  • 2 GB

 

9,90 €
A1 roming karta GODIŠNJA
  • 500 minuta za pozive ka svim mrežama u Crnoj Gori
  • 5 GB 10 GB

 

19,90 €

Karte važe na dan aktivacije plus 3/7/15 dana; godišnja karta važi 12 mjeseci. 

Korisne informacije

A1 roming karte važe u mreži A1 Srbija (ex VIP); uvijek ručno birajte mrežu.

Provjera stanja
Može se desiti da u trenutku kada primite povratnu poruku nijesu obrađeni svi pozivi jer obrada roming saobraćaja zavisi od operatera čiju mrežu koristite u romingu i može kasniti.

Cijena SMS-a na broj 14555 odgovara cijeni poruke u mreži u tarifnom paketu koji koristite. Telekom ME aplikacija besplatna je za preuzimanje.
Cijene su sa PDV-om.

Uslovi korišćenja (75 KB)
teleneo-extra-bold
teleneo-regular