Travel & Surf 4g

 
  • Bez nepredviđenih troškova
  • U čak 49 zemalja svijeta
  • 4G brzine

Više neta, niže cijene

Na put ponesite osmijeh i Travel & Surf dodatak!
Snižene cijene i 50% više interneta – promotivno do 31. januara 2023.

Surf bez nepredviđenih troškova
 

S Travel & Surf dodatkom ste bezbrižni jer osigurali smo da nema dodatnih internet troškova dok dodatak važi. 

Ako ga potrošite ranije, internet saobraćaj će biti blokiran u periodu važenja dodatka. U toj situaciji možete deaktivirati dodatak (vodite računa o potrošnji jer se tada internet tarifira po cijenama iz cjenovnika), ili kupiti novi.

Uvijek birajte mrežu u kojoj važi usluga. Ako se desi da telefon pređe na drugu mrežu, može doći do neželjene potrošnje.

Travel&Surf 4G 1 dan


200  300 MB

 

6,00 3,90 €

TRAVEL&SURF 4G 5 DANA


500  750 MB
 

10,07 9,90 €

TRAVEL&SURF 4G 10 DANA


1  1,5 GB
 

20,23  17,90 €

 

Praktični detalji

Važno je znati!
Neželjena internet potrošnja i kako je izbjeći
Uslovi korišćenja (85 KB)