<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Aleksandra Dujović

Rukovodilac odjeljenja za ljudske resurse

Aleksandra Dujović je karijeru u Crnogorskom Telekomu započela prije 20 godina, a u Sektoru za ljudske reurse je duže od 15 godina. Za to vrijeme kontinuirano radila na unapređivanju znanja i vještina iz različitih oblasti u HR-u, imala značajnu ulogu u implementaciji korporativne kulture u kompaniji i na kreiranju sveobuhvatnog pristupa strateškim ciljevima, sa kontinuiranom orjentacijom ka postizanju izuzetnih rezultata.

Od februara 2023. godine članica je Menadžment komiteta Crnogorskog Telekoma.

teleneo-extra-bold
teleneo-regular