Društvena odgovornost

Kao jedna od vodećih kompanija u zemlji Crnogorski Telekom nastoji da bude prisutan u svim oblastima koje su važne za crnogorsko društvo. Pored težnje da korisnicima pružimo najkvalitetnije telekomunikacione servise vidimo svoju ulogu u aktivnom i konstantnom doprinosu razvoja zajednice u kojoj poslujemo i čiji smo dio.

Oblasti na koje se fokusiramo su razvoj informacionog društva, zaštita životne sredine i razvoj lokalne zajednice, kroz podršku projektima i saradnju sa neprofitnim organizacijama i institucijama u oblasti kulture, sporta, obrazovanja i ljudskih prava itd.

Kompanija je od privatizacije do danas uložila preko 9 miliona eura u razvoj zajednice, kroz brojne sponzorske i donatorske projekte. Ulagali smo u zdrastveni sistem, kulturu, obrazovanje, sport, zaštitu životne sredine i druge oblasti. Kroz projekat “Za svako dobro“ podržali smo brojne inicijative i stvorili smo uslove za dalji razvoj inovativnih projekata.
 

10 godina T brenda.