<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Član Odbora direktora - Christoph Schön

Christoph Schön rođen je 1969. godine. Studirao je poslovnu administraciju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beču, te stekao zvanje diplomiranog ekonomiste odbranom teze “Proces transformacije u Rusiji i njegov uticaj na rusku naftnu industriju”. Karijeru je započeo u sektoru za upravljanje kreditnim rizicima u Austria banci. Od 2001. do 2011. godine je zaposlen u Erste banci, pretežno u sektoru za grupni kontroling. Od 2002. do 2003. godine obavlja funkciju šefa odjeljenja za grupni kontroling u Erste banci u Budimpešti, dok od 2007. do 2011. godine radi kao šef odjeljenja izvještavanja u Erste banci u Beču. Od 2011. do 2012. godine je bio zaposlen kao asistent finansijskog direktora u Hypo Alpe Adria banci u Klagenfurtu, što ga je preporučilo za pozicije izvršnog direktora i direkora finansija u Hypo Alpe Adria banci u Podgorici, gdje ostaje sve do 2016. godine. Od 2016. godine do danas obavlja funkciju glavnog izvršnog direktora  Addiko banke u Podgorici.

Za člana Odbora direktora Crnogorskog Telekoma AD Podgorica izabran je na Vanrednoj Skupštini akcionara 31. marta 2021. godine na mandat od dvije godine.

Na tekući mandat reizabran je na redovnoj sjednici Skupštine akcionara 2023. godine.

teleneo-extra-bold
teleneo-regular