<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Član Odbora direktora - Marc Stehle

Marc Stehle rođen je 1967. godine. Studirao je poslovnu ekonomiju, te stekao zvanje diplomiranog ekonomiste na Univerzitetu primijenjenih nauka u Düsseldorfu, SR Njemačka.  Svoju karijeru je započeo u sektoru za reviziju društva Ernst&Young. Od 1996. godine je u Deutsche Telekomu AG, na različitim rukovodećim funkcijama u različitim područjima, kao što su sjedište Grupe, prodaja i usluge, te IT usluge. U periodu od 2008 – 2014. godine obavljao je više rukovodećih funkcija u T-Systems International GmbH, gdje je između ostalog bio na poziciji višeg direktora za finansije i kontroling, kao i na poziciji glavnog direktora za finansije društva T-Systems GEI GmbH. Od 2015. godine, Marc Stehle ponovo radi za Deutsche Telekom AG. Trenutno je na poziciji potpredsjednika za finansijski kontroling za Evropu u Deutsche Telekomu AG, gdje je odgovoran za procese finansija i kontrolinga, kao što su upravljanje novčanim tokovima, računovodstvo, planiranje, izvještavanje i odnosi s investitorima.

Za člana Odbora direktora Crnogorskog Telekoma AD Podgorica izabran je na Redovnoj Skupštini akcionara 30. maja 2018. godine. Reizabran je na Redovnoj Skupštini akcionara 2019.i 2020. godine, te Vanrednoj Skupštini akcionara održanoj 31. marta 2021. godine na mandat od dvije godine.

Na tekući mandat reizabran je na redovnoj sjednici Skupštine akcionara 2023. godine.

teleneo-extra-bold
teleneo-regular