<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Član Odbora direktora - Matija Kovačević

Matija Kovačević rođen je u Novoj Gradišci  07.03.1977. godine. Diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Karijeru je započeo 1999. godine vršeći nekoliko funkcija unutar finansijske industrije, uključujući osnivanje brokerske kompanije Brokeri 21. Pridružio se Hrvatskom Telekomu 2003. godine gdje je radio na pozicijama Direktora strateških finansija i kontrolinga i Direktora sektora planiranja, na kojima se zadržao do 2009. godine kada postaje član Uprave i glavni direktor za finansije Iskon-a. Potpredsjednik za upravljanje područjem OTE Grupe je postao 2010. godine, kao zaposleni Dojče Telekoma.  

Na ovoj poziciji se zadržao do 2013. godine kada je imenovan za Direktora transformacije operativnog modela u OTE Grčka. Godine 2017.  vraća se u Dojče Telekom kao Direktor upravljanja učinkom za OTE Grupu i EU, gdje se zadržava do 2020. godine. Nakon toga ga poslovna karijera vodi nazad u Hrvatsku, tačnije u Hrvatski Telekom, gdje preuzimapoziciju Direktora Sektora za kontroling, transformaciju i odnose sa investitorima. Od avgusta 2022. godine je član Uprave Hrvatskog Telekoma i glavni direktor za finansije. Za člana Odbora direktora Crnogorskog Telekoma izabran je na redovnoj sjednici Skupštine akcionara 2023. godine.

teleneo-extra-bold
teleneo-regular