<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Član Odbora direktora - Tripko Krgović

Tripko Krgović rođen je 1977. godine u Beogradu. Ekonomski fakultet i postdiplomske studije završio je na Univerzitetu Crne Gore. Karijeru je započeo 2004. godine u Komisiji za hartije od vrijednosti. Godine 2005. bio je u DZU Moneta na poziciji finansijskog analitičara.

Godine 2006. postaje Izvršni direktor Moneta Broker-diler u kojoj radi sve do 2010. godine. Napušta operativnu funkciju 2008. godine i prelazi na poziciju člana Odbora direktora Monete i u potpunosti se posvećuje investitorskom aktivizmu na domaćem i regionalnom tržištu kapitala. Od 2008. do 2016. godine  bio je član Odbora direktora, Revizorskog komiteta i Komiteta za naknade Cnogorskog Telekoma. U periodu od 2013. do 2104. godine obavljao je dužnost člana Odbora direktora Centralne depozitarne agencije. Godine 2016. postaje član  Odbora direktora Jugopetrola ad, a naredne godine postaje i član Uprave Društva za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest  Banja Luka. Tokom navedenih godina rada i zastupanja manjinskih akcionara bio je i član Odbora direktora Budvanske rivijere ad, Ulcinjske rivijere ad, Otrant komerca. Rukovodio je radom praktično svih značajnijih udruženja akcionara,  uključujući i udruženja akcionara poput Trebjese Nikšić i Kombinata aluminijuma Podgorica. Član je Savjeta Crnogorske Asocijacije manjinskih akcionara.

Za člana Odbora direktora Crnogorskog Telekoma AD Podgorica izabran je na Redovnoj Skupštini akcionara 29. maja 2019. godine. Reizabran je na Redovnoj Skupštini akcionara 2020. godine,  te Vanrednoj Skupštini akcionara održanoj 31. marta 2021. godine na mandat od dvije godine.

Na tekući mandat reizabran je na redovnoj sjednici Skupštine akcionara 2023. godine.

teleneo-extra-bold
teleneo-regular