<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Dušan Banović

Direktor Sektora za razvoj servisa i digitalnu transformaciju

Dušan Banović je diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Svoju karijeru je započeo u kompaniji Internet Crna Gora još kao student 2000. godine, gdje je obavljao različite funkcije u tehničkom sektoru. Od intergacije kompanije sa Telekomom, obavljao je različite menadžerske funkcije u odjeljenjima za tehnologiju i korporativnu strategiju. 

Za direktora marketinga za poslovne korisnike imenovan je 2012. godine,  a 2015. godine postaje direktor za B2B segment poslovanja i operativnu izvrsnost. Početkom 2017. godine postaje odgovoran i za domen koorporativne strategije i interne komunikacije kao direktor za B2B segment i strategiju. Iste godine preuzima odgovornost za B2C segment poslovanja i postaje član Menadžment komiteta, a od 2018. zadužen je i za brigu o korisničkom iskustvu. 

Od maja 2020. godine direktor je Sektora za razvoj servisa i digitalnu transformaciju.

teleneo-extra-bold
teleneo-regular