<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Gordana Blagojević

Direktorica Sektora finansija

Gordana Blagojević je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2005. godine. Executive Master diplomu, sa naglaskom na računovodstvo i finansije, stekla je na Roterdamskoj školi menadžmenta, Erasmus Univerzitetu 2013 godine. U Crnogorskom Telekomu je od 2009. godine. 


U periodu od 2009. do 2017. godine je obavljala rukovodeće poslove u sektoru finansija Crnogorskog Telekoma, od menadžera u odeljenju računovodstva, preko korisničkih finansija, kontrolinga kao i direktora odjeljenja računovodstva. 


Imenovana je za direktoricu Sektora finansija u maju 2017. godine, kada postaje i članica Menadžment komiteta. 
 

teleneo-extra-bold
teleneo-regular