Gordana Blagojević

Gordana Blagojević je rođena 1982. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2005. godine. Executive Master diplomu, sa naglaskom na računovodstvo i finansije, stekla je na Roterdamskoj školi menadžmenta, Erasmus Univerzitetu 2013 godine.

U Crnogorskom Telekomu je od 2009. godine. U periodu od 2009. do 2017. godine je obavljala rukovodeće poslove u sektoru finansija Crnogorskog Telekoma, od menadžera u odeljenju računovodstva, preko korisničkih finansija, kontrolinga kao i direktora odjeljenja računovodstva. Imenovana je za Direktora sektora finansija u maju 2017. godine, kada postaje i članica Menadžment komiteta.