Jovan Ćetković

Jovan Ćetković je rođen 1975. godine. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Radni angažman u Crnogorskom Telekomu je započeo 2001. godine u okviru mobilnog operatora Monet na poslovima integracije servisa i pristupnih mobilnih mreža. Od 2007. do 2010. rukovodio je odjeljenjem razvoja servisa, prvo mobilnih a od 2010. integrisanih servisa uključujući fiksnu mrežu i TV platforme.

Od 2013. do 2015. godine je bio na poziciji Direktora održavanja mreže i servisa Crnogorskog Telekoma. U periodu 2015. do 2018. nalazio se na mjestu Program Direktora u okviru Pan-Net inicijative Deutsche Telekom grupe na poslovima centralizacije produkcije servisa za sve zemlje članice DT-a. Od 2018.
do 2021 bio je angažovan u Telekomu Rumunija, prvo kao Direktor Transformacije u okviru sektora Tehnike, a zatim kao Tehnički Direktor. Od 1. oktobra 2021. je na poziciji Tehničkog Direktora Crnogorskog Telekoma.