<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Jovan Ćetković

Direktor Sektora tehnike

Jovan Ćetković je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Radni angažman u Crnogorskom Telekomu je započeo 2001. godine u okviru mobilnog operatora Monet na poslovima integracije servisa i pristupnih mobilnih mreža. Od 2007. do 2010.  rukovodio je odjeljenjem razvoja servisa, prvo mobilnih a od 2010. integrisanih servisa uključujući fiksnu mrežu i TV platforme.

Od 2013. do 2015. godine je bio na poziciji Direktora održavanja mreže i servisa Crnogorskog Telekoma. U periodu 2015. do 2018. nalazio se na mjestu Program Direktora u okviru Pan-Net inicijative Deutsche Telekom grupe na poslovima centralizacije produkcije servisa za sve zemlje članice DT-a.

Od 2018. do 2021 bio je angažovan u Telekomu Rumunija, prvo kao Direktor Transformacije u okviru sektora Tehnike, a zatim kao Tehnički Direktor.

Od 1. oktobra 2021. je na poziciji direktora Sektora tehnike Crnogorskog Telekoma, i član je Menadžment komiteta.

teleneo-extra-bold
teleneo-regular