<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

O nama - Nabavka

"Naš glavni cilj je da pružimo podršku internim kupcima u poslovima kupovine, logistike, voznog parka i aktivnostima iz oblasti nekretnina“

Nabavku roba i usluga u Crnogorskom Telekomu obavlja Odjeljenje nabavke i logističkih usluga (u daljem tekstu Nabavka). Proces kupovine u Crnogorskom Telekomu je centralizovan.

Odabir dobavljača, pregovori o cijenama i uslovima isporuke, zaključivanje ugovora i odnosi sa klijentima su u isključivoj nadležnosti Nabavke. Nabavka u velikoj mjeri koristi prednosti mreže ugovora Deutsche Telekoma. Nabavka ima ulogu posrednika između internih zahtjeva i ponuda dobijenih od dobavljača, kako bi nabavila robe i usluge za organizacione jedinice u zahtijevanoj količini, kvalitetu, vremenu i najpovoljnijoj mogućoj cijeni.

Organizacija
Procesi
Kontakti iz nabavke
Magacin