<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Osnovna djelatnost

Osnovni podaci

Preduzeće: Crnogorski Telekom a.d.
Adresa: Moskovska 29
81000 Podgorica
Crna Gora

Djelatnost

Crnogorski Telekom (CT) je najveća telekomunikaciona kompanija u Crnoj Gori koja pruža kompletan spektar fiksnih i mobilnih telekomunikacionih servisa (govorne usluge, usluge slanja poruka, internet, TV, iznajmljeni vodovi, mreže podataka i ICT rješenja).

Faktori poslovnog razvoja

Napredna telekomunikaciona infrastruktura, inovatorski duh i stručan ljudski potencijal omogućavaju visoki stepen integracije i pružanje širokog spektra visokokvalitetnih servisa, koji garantuju rast i razvoj Crnogorskog Telekoma u budućnosti.

Organizacija

Crnogorski Telekom posluje u okviru četiri sektora: komercijalni sektor, sektor tehnike i informacionih tehnologija, sektor za korporativne poslove i sektor finansija.


Vrste usluge

Fiksna telefonija

Crnogorski Telekom je vodeći fiksni operator na tržištu, koji konstantno radi na unapređenju svojih usluga. U novembru 2015. godine tradicionalna PSTN infrastruktura je u potpunosti zamijenjena naprednom IMS platformom, čime je omogućeno da svi korisnici Telekoma za govorne usluge koriste tehnologiju na bazi IP-a (internet protocol). Takođe, prelaskom na ovu platformu korisnicima je omogućen pristup naprednim IP uslugama.

Mobilna telefonija

Crnogorski Telekom je prisutan na tržištu mobilne telefonije u Crnoj Gori od 2000. godine. Uvijek je nudio inovativne i napredne usluge i bilježio dimamičan rast. Telekom koristi mobilne tehnologije kao što su UMTS, HSDPA, GPRS i EDGE, 3G mreža je lansirana u ljeto 2007. dok je 4G servis lansiran 2012. godine. Svojim signalom pokriva teritoriju na kojoj živi 99% stanovništva Crne Gore. Bazne stanice pokrivaju sva gradska i prigradska područja, glavne saobraćajnice, turističke centre. Zahvaljujući roaming ugovorima sa svim bitnim operatorima u svijetu, svi naši korisnici mogu biti dostupni i izvan granica matične mreže.

Internet

Crnogorski Telekom je prvi i ujedno najveći Internet provajder u Crnoj Gori. U potpunosti je digitalizovao fiksnu mrežu 2007. godine i do kraja 2012. godine omogućio je kompletnu ADSL pokrivenost za bazu PSTN korisnika. U decembru 2007. godine Crnogorski Telekom je uveo IPTV uslugu. Jedan od osnovnih principa u poslovnoj politici kompanije je stalno praćenje savremenih svjetskih trendova u razvoju Interneta. To prevashodno podrazumijeva fokus na tehnologije visokokvalitetnog i izuzetno brzog protoka informacija. Prateći Strategiju fiksnog pristupa, Crnogorski Telekom je 2009. započeo sa investicijama u mrežu “optike do kuće” (FTTH). Optička infrastruktura omogućava korisnicima pristup broadband servisima (veće brzine interneta - do 100 Mbps, korišćenje sadržaja za koje je potreban veći kapacitet mreže, itd.), kao i još stabilniji kvalitet usluga.

Stranica je posljednji put ažurirana 16/03/2016.

teleneo-extra-bold
teleneo-regular