<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Pavle Đurović

Direktor Sektora za korporativne i pravne poslove i Sekretar društva

Pavle Đurović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Stekao je obrazovanje iz međunarodnog trgovinskog prava na International Postgraduate Trade Law Centru u Torinu. Karijeru je započeo u domaćoj advokatskoj kancelariji Vukotić-Durutović, da bi je nastavio u internacionalnoj kancelariji kao pravni savjetnik 2000. godine, a te iste godine imenovan je za direktora International Law Office Harrisons - Solicitors u Podgorici. Bio je u ovom periodu odgovoran za najveće M&A i privatizacione poslove u Crnoj Gori.

U Crnogorskom Telekomu je od 2003. godine, kada je imenovan za direktora pravne službe. Od 2010. godine je i sekretar Društva. Međunarodno je priznat član DT grupe za korporatvine i pravne poslove.

Direktora Sektora za korporativne i pravne poslove postao je 2017. godine i član je Menadžment komiteta.