Pavle Đurović

Pavle Đurović je rođen 1976. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Stekao je obrazovanje iz međunarodnog trgovinskog prava na International Postgraduate Trade Law Centru u Torinu. Karijeru je započeo u domaćoj advokatskoj kancelariji Vukotić-Durutović te nastavio internacionalnoj kancelariji kao pravni savjetnik 2000. godine i iste godine imenovan je za direktora International Law Office Harrisons - Solicitors u Podgorici. Bio je u ovom periodu odgovoran za najveće M&A i privatizacione poslove u Crnoj Gori. U Crnogorskom Telekomu je od 2003. godine, kada je imenovan za direktora pravne službe. Od 2010. godine je i sekretar Društva. Međunarodno je priznat član DT grupe za korporatvine i pravne poslove.

2017. godine imenovan je za Direktora Sektora za korporativne i pravne poslove i član je Menadžment komiteta.