Pavle Đurović

Direktor Sektora za korporativne i pravne poslove i Sekretar društva

Pavle Đurović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Stekao je obrazovanje iz međunarodnog trgovinskog prava na International Postgraduate Trade Law Centru u Torinu. Karijeru je započeo u domaćoj advokatskoj kancelariji Vukotić-Durutović, da bi je nastavio u internacionalnoj kancelariji kao pravni savjetnik 2000. godine, a te iste godine imenovan je za direktora International Law Office Harrisons - Solicitors u Podgorici. Bio je u ovom periodu odgovoran za najveće M&A i privatizacione poslove u Crnoj Gori.

U Crnogorskom Telekomu je od 2003. godine, kada je imenovan za direktora pravne službe. Od 2010. godine je i sekretar Društva. Međunarodno je priznat član DT grupe za korporatvine i pravne poslove.

Direktora Sektora za korporativne i pravne poslove postao je 2017. godine i član je Menadžment komiteta.