<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Predrag Perković

Direktor Komercijalnog sektora

Predrag Perković je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radni angažman u Crnogorskom Telekomu je započeo 2004. godine u Sektoru marketinga i prodaje. U periodu od 2006. do 2008. godine rukovodio je Odjeljenjem prodaje za velika preduzeća.

Za direktora Direktne prodaje imenovan je 2008. godine, a za poziciju direktora Prodajnih operacija i operativne izvrsnosti 2014. godine. Na poziciji direktora Prodaje je bio od maja 2015. do maja 2017. godine, kada je imenovan za direktora Sektora za poslovne korisnike.

U maju 2020. godine dolazi na čelo Komercijalnog sektora. Član je Menadžment komiteta Crnogorskog Telekoma.

teleneo-extra-bold
teleneo-regular