Predrag Perković

Predrag Perković je rođen je 1977. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radni angažman u Crnogorskom Telekomu je započeo 2004. godine u Sektoru marketinga i prodaje. U periodu od 2006. do 2008. godine rukovodio je Odjeljenjem prodaje za velika preduzeća. Za direktora Direktne prodaje imenovan je 2008. godine, a za poziciju direktora Prodajnih operacija i operativne izvrsnosti 2014. godine. Na poziciji direktora Prodaje je bio od maja 2015. do maja 2017. godine, kada je imenovan za direktora Sektora za poslovne korisnike. Član je Menadžment komiteta Crnogorskog Telekoma. U maju 2020. godine dolazi na čelo Komercijalnog sektora.