<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Predsjednik Odbora direktora - Siniša Đuranović

Siniša Đuranović je rođen 1972. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1997. godine. Karijeru je započeo u advokatskoj kancelariji Filipović koja se bavila privatizacijama većih privrednih društava te savjetovanjem međunarodnih klijenata, kupaca i prodavaca u većim akvizicijama.
 

Pridružio se Hrvatskom Telekomu 2000. godine na poziciji Pomoćnika direktora za regulatorne poslove. Direktor regulatornih poslova je postao 2002. godine, a Izvršni direktor regulatornih poslova i prava konkurencije 2005. godine. Na ovoj poziciji se zadržao do 2009. godine kada je imenovan za Glavnog pravnog savjetnika/Operativnog direktora za pravne, regulatorne i poslove konkurencije, odnose sa javnim institucijama i usklađenost poslovanja. Tokom 2015. i 2016. godine odlukom Izvršnog direktora bio je odgovoran i za koordinaciju poslova iz područja ljudskih resursa. Cijelo vrijeme rada u HT-u u članstvu je upravnih i nadzornih tijela društava članica HT Grupe.  Trenutno je na poziciji Starijeg potpredsjednika i glavnog pravnog savjetnika, a od nedavno i prokurista društva. Član je Nadzornog odbora  JP HT d.d. Mostar, Bosna i Hercegovina. Član je Uprave društva HT holding d.o.o.

Za člana Odbora direktora Crnogorskog Telekoma, kojim predsjedava, je izabran na Redovnoj Skupštini akcionara održanoj 31. maja 2017. godine. Reizabran je na Redovnoj Skupštini akcionara 2018, 2019 i 2020. godine, te Vanrednoj Skupštini akcionara održanoj 31. marta 2021. godine na mandat od dvije godine.

Na tekući mandat reizabran je na redovnoj sjednici Skupštine akcionara 2023. godine.

teleneo-extra-bold
teleneo-regular