<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Poslovni prostor u zgradi Crnogorskog Telekoma - Igalo

Norveška 6, Igalo

Poslovni prostor

Opis

Predmetna nepokretnost se nalazi u Igalu na adresi Norveška 6. Predmetna nepokretnost je udaljena oko 800 m od centra Igala. U neposrednoj blizini predmetnog objekta se nalazi hotel Metalurg. U radijusu od oko 800 m se nalaze i Istitut Dr. Simo Milošević, nekadašnji hotel Tamaris, Pošta Crne Gore, Hotel Igalo. Predmetni prostor se koristi kao poslovno-tehnička zgrada. Spratnosti je Su+Pr i ukupne površine koja pripada Crnogorskom Telekomu od 80 m2. Na etaži suterena se nalaze Centrala i tehnička soba. Na etaži prizemlja se nalazi poslovni prostor i wc.
 

Email: real-estate@telekom.me

Lokacija