<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Veleprodaja

Na ovoj stranici objavljene su referentne ponude za veleprodajne usluge Crnogorskog Telekoma, kao i uslovi korišćenja ostalih veleprodajnih usluga koje CT nudi na komercijalnoj osnovi.

 

 • Referentna interkonekciona ponuda za fiksnu mrežu Crnogorskog Telekoma: ovdje.
   
 • Ponuda Crnogorskog Telekoma za pružanje usluge Iznajmljivanja pretplatničke linije na veleprodajnom nivou: ovdje.
   
 • Referentna ponuda za pristup razvezanoj lokalnoj petlji Crnogorskog Telekoma: ovdje.
   
 • Referentna ponuda veleprodajnog širokopojasnog pristupa Crnogorskog Telekoma: ovdje.
   
 • Referentna ponuda veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji u mreži Crnogorskog Telekoma: ovdje.
   
 • Referentna interkonekciona ponuda za mobilnu mrežu Crnogorskog Telekoma: ovdje.
   
 • Referentna ponuda Crnogorskog Telekoma A.D. za operatore usluga elektronskih komunikacija baziranih na IP protokolu: ovdje
   
 • Referentna ponuda za pristup mobilnoj mreži Crnogorskog Telekoma: ovdje.
   
 • Usluga neopozivog prava korišćenja optičkih vlakana: ovdje   
teleneo-extra-bold
teleneo-regular