Veleprodaja

Na ovoj stranici objevljene su referentne ponude za veleprodajne usluge Crnogorskog Telekoma, kao i uslovi korišćenja ostalih veleprodajnih usluga koje CT nudi na komercijalnoj osnovi.

 

 • Referentna interkonekciona ponuda za fiksnu mrežu Crnogorskog Telekoma: ovdje.
   
 • Ponuda Crnogorskog Telekoma za pružanje usluge Iznajmljivanja pretplatničke linije na veleprodajnom nivou: ovdje.
   
 • Referentna ponuda za pristup razvezanoj lokalnoj petlji Crnogorskog Telekoma: ovdje.
   
 • Referentna ponuda veleprodajnog širokopojasnog pristupa Crnogorskog Telekoma: ovdje.
   
 • Referentna ponuda veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji u mreži Crnogorskog Telekoma: ovdje.
   
 • Referentna interkonekciona ponuda za mobilnu mrežu Crnogorskog Telekoma: ovdje.
   
 • Referentna ponuda Crnogorskog Telekoma A.D. za operatore usluga elektronskih komunikacija baziranih na IP protokolu: ovdje.
   
 • Referentna ponuda za pristup mobilnoj mreži Crnogorskog Telekoma: ovdje.
   
 • Usluga neopozivog prava korišćenja optičkih vlakana: ovdje.