<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Za svako dobro 2018

Konkurs za društveno odgovorne projekte „Za svako dobro“
 

Crnogorski Telekom AD Podgorica javno objavljuje pravila konkursa za društveno odgovorne projekte „Za svako dobro“.
 

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja i fondacije) koje su registrovane u Crnoj Gori (u daljem tekstu: NVO).

Na konkurs se podnose projekti koji doprinose dobrobiti zajednice i u čijoj se realizaciji primjenjuju digitalne tehnologije. Oblasti podrške su:

 • Obrazovanje i kultura (medijska pismenost i korišćenje digitalnih tehnologija u službi obrazovanja svih generacija, edukacija mladih u STEM području – nauka, tehnologija, inženjerstvo, matematika, digitalne tehnologije u službi razvoja i promocije kulture)
 • Zaštita životne sredine
 • Inkluzija osjetljivih grupa i stvaranje jednakih mogućnosti za povezivanje i uključivanje u digitalno društvoIZNOS DONACIJA

Ukupna sredstva za realizaciju odabranih projekata iznose 30.000 eura. Telekom dodijeljuje sredstva za realizaciju u maksimalnom iznosu od 6.000 eura po projektu, za najmanje pet projekata.

Kako bi se osigurala održivost, potrebno je da organizacija obezbijedi finansiranje najmanje 30% budžeta za projekat iz sopstvenih ili drugih izvora.

Primjer: ukoliko je ukupna vrijednost projekta 8.500 eura, organizacija obezbjeđuje iz sopstvenih ili drugih izvora 30% tog iznosa tj.2.550 eura a Crnogorski Telekom obezbjeđuje preostalih 70% vrijednosti projekta tj.5.950 eura. Ukoliko organizacija ne obezbijedi 30% sredstava, projekat neće biti razmatran.

NVO može na konkursu da učestvuje samo sa jednim projektom.
 

NAČIN PRIJAVE

Prijava na konkurs dostavlja se na popunjenom obrascu prijave, uz koji se podnosi sljedeća dokumentacija u digitalnom formatu:

 • Rješenje o registraciji
 • Statut
 • Finansijski izveštaj (potvrda o poreskoj prijavi, bilans stanja i bilans uspjeha)dostavljen nadležnim organima za prethodnu godinu
 • Biografije koordinatora projekta i ključnih lica uključenih u rad na projektu
 • Popunjen i potpisan formular za Izjavu ugovorne strane vezano za ugovor o donaciji sa Crnogorskim Telekomom (skenirano)
 • Potpisana klauzula o antikorupciji (skenirana)
 • Ostala dokumenta koja NVO smatra odgovarajućim za predloženi projekat (na primjer: pisma preporuke i pisma podrške ukoliko postoje).
   

Obrazac prijave, formular za Izjavu ugovorne strane i klauzula o antikorupciji može se preuzeti na ovoj stranici ili slanjem zahtjeva na zasvakodobro@telekom.me.

Prijavu sa pratećom dokumentacijom dostaviti isključivo mailom na zasvakodobro@telekom.me.

Rok za dostavljanje prijava je 8. oktobar 2018 godine, do 13h.
 

 

ODLUČIVANJE O DONACIJAMA

Prilikom izbora projekata uzimaju se u obzir sljedeći kriterijumi:

 • Relevantnost problema i način na koji projekat rješava identifikovani problem u društvu (koliko je dati problem važan za društvo i da li su planirane aktivnosti pogodne za njegovo rješavanje)
 • Dobrobit koju će šira zajednica imati od projekta (tj. u kojoj mjeri realizacija projekta donosi dobrog za širu lokalnu zajednicu)
 • Aktuelnost i kvalitet projekta (inovativnost, izvodljivost – realistični ciljevi, aktivnosti i budžet, održivost )
 • Usaglašenost sa vrijednostima i oblastima djelovanja Crnogorskog Telekoma1 i stepen primjene digitalnih tehnologija i komunikacija u realizaciji projekta
 • Stručnost koordinatora i ključnih lica uključenih u projekat
 • Veličinu ciljne grupe i način uključivanja (cilj je aktivno uključiti što više ljudi, ne samo pripadnike Nevladine organizacije/udruženja. Poželjno je da projekat ohrabri širu zajednicu na prepoznavanje i rješavanje problema)
 • Ostvarene rezultate nevladine organizacije u prethodnom periodu od dvije godine.- Saradnja u realizaciji projekta sa drugim subjektima (druge organizacije, institucije, mediji itd)
   

Odbor za donacije koga čine zaposleni Crnogorskog Telekoma će na osnovu navedenih kriterijuma u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa sastaviti spisak projekata koji ulaze u uži izbor.
​​​​
Projekti koji budu ušli u uži izbor će biti pozvani da prezentuju svoje ideje pred Komisijom koja je sastavljena od predstavnika Crnogorskog Telekoma i eksternih članova. Jedna od donacija biće dodijeljena na osnovu rezultata glasanja online zajednice. Komisija će donijeti odluku o preostalim donacijama prostom većinom glasova. Crnogorski Telekom zadržava pravo da predloži reviziju budžeta i aktivnosti predviđenih projektom, a na osnovu mišljenja i preporuka Komisije.


ŠTO NIJE PODRŽANO KONKURSOM

Konkursom neće biti podržani:

 • Zahtjevi od strane pojedinaca (putovanja, studije, edukacija, profesionalni razvoj, učešce na konferencijama, ili slične aktivnosti)
 • Aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa
 • Aktivnosti Vlade, Vladinih agencija i jedinica lokalne samouprave
 • Organizacije koje predstavljaju interese samo užih ciljnih grupa (npr samo za članove udruženja, bez uključivanja većeg broja ljudi)
 • Aktivnosti koje se odnose na propovijedanje ili zagovaranje odredene religije
 • Organizacije koje podržavaju sportove nasilnog karaktera (npr sportovi sa oružjem)
 • Organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje, etničku, polnu, rasnu, seksualnu, vjersku i druge vidove diskriminacije
 • Isključivo informisanje, treninge, seminare ili umrežavanje organizacija civilnog društva
 • Isključivo troškove putovanja, smještaja i ishrane, štampanje knjiga, i pokrivanje prethodno nastalih dugovanja NVO
 • Opremu (kompjutere, štampače i drugu kancelarijsku opremu i osnovna sredstva za rad), osim u izuzetnim slučajevima u kojima je oprema neophodna za sprovođenje aktivnosti i garantuje dalju održivost programa
 • Organizacije koje imaju dugovanja prema Crnogoskom Telekomu, koje su u pravnom sporu sa Crnogorskim Telekomom ili koje se nalaze na spisku zabranjenih dobavljača Dojče Telekom Grupe
 • Organizacije koje traže donaciju kao uslov za zaključenje poslovnog ugovora sa Crnogorskim Telekomom
 • Organizacije u kojima bi zaposleni Crnogorskog Telekoma imali lični interes od donacije
 • Organizacije u kojima bi članovi Komisije koja odlučuje o dodjeli donacija imali lični interes


OBJAVLJIVANJE REZULTATA KONKURSA

Crnogorski Telekom će o projektima koji uđu u uži izbor kao i o finalnim rezultatima konkursa obavijestiti javnost saopštenjem za medije, objavom na stranici http://www.telekom.me i na društvenim mrežama.

Pobjednici konkursa sa Crnogorkim Telekomom potpisuju ugovor o donaciji, a odobrena sredstva će biti uplaćena na račun primaoca donacije u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora. Primalac donacije je obavezan Telekomu dostaviti izvještaj o namjenskom korišćenju doniranih sredstava u roku koji će biti naznačen u Ugovoru o donaciji. Najviše 25% od ukupnog iznosa odobrene donacije je moguće iskoristiti za pokrivanje troškova koji nisu direktno vezani za predloženi projekat.

Crnogorski Telekom zadržava pravo da predloži reviziju budžeta i aktivnosti predviđenih projektom, a na osnovu mišljenja i preporuka Komisije.

Za više informacija o konkursu, kontaktirajte nas na zasvakodobro@telekom.me.
 

teleneo-extra-bold
teleneo-regular