Roming podešavanja

Aktivacija rominga

Ako želite da koristite svoj mobilni telefon dok ste u inostranstvu, prvo se uvjerite da vaš broj ima aktivan roming. Prije putovanja kontaktirajte nas!

  • Poslovni korisnici – pozovite Biznis kontakt centar na 1515, preko predstavnika Prodaje Telekoma zaduženog za vašu firmu, ili posjetite Biznis centar.
  • Fizička lica koja su dio pravnog lica a sami plaćaju račune – pozovite Biznis kontakt centar na 1515, preko Telekom ME aplikacije, ili posjetite T-Centar.


Roming i ograničenje potrošnje
Imate postavljeno ograničenje potrošnje, odnosno limit na broju?  Ipak, ako planirate putovanje, obavezno provjerite da li ste dostigli ili skoro dostigli limit, jer ćete u tom slučaju biti onemogućeni da koristite svoj broj u inostranstvu.

 

Kada ste potvrdili da je na vašem broju aktivan roming, korisno je znati kako upravljate nekim podešavanjima za roming i na samom telefonu.

Izbor operatera u romingu
Izbor operatera u inostranstvu je veoma bitan, jer opcije Moj svijet i Travel&Surf koje ćete možda koristiti važe samo u tačno određenim mrežama. Ako koristite iPhone uređaj, ulaskom u Settings > Carrier možete birati operatera na čiju se mrežu povezujete. Dok je uključena opcija Automatic, telefon će sam birati mrežu, a ako je isključite, moći ćete ručno podesiti na koju mrežu se vaš telefon povezuje. Ukoliko koristite Android uređaj, u Settings (Podešavanja) meniju možete pronaći opciju Mobile networks (Mobilne mreže) a zatim i Mobile operators (Mobilni operateri) i na isti način uključiti automatski ili ručni izbor mreže. Obavezno provjerite za državu u koju putujete, u kojoj mreži možete koristiti Moj svijet benefite i Travel&Surf karte, kako biste u skladu sa tim izabrali pravog operatera.

Internet u romingu
Budite oprezni sa korišćenjem interneta dok ste van teritorije Crne Gore! Ukoliko nijeste povezani na WiFi mrežu, sav internet saobraćaj koji ostvari vaš telefon se tarifira, i to po cijenama operatera čiju mrežu koristite. Ako želite da se zaštitite od ove vrste potrošnje, sami na telefonu možete podesiti da se mobilni internet ne može aktivirati u romingu. Potrebno je samo da opcija Data roaming bude deaktivirana. Na iPhone telefonima ćete je pronaći kroz Settings > Mobile data, dok se kod Android uređaja do nje dolazi takođe preko Mobile Networks opcije u Settings meniju.

Za više detalja pogledajte Vodič za bezbjednu upotrebu. U slučaju da aktivirate Travel&Surf kartu, ili Vip roming kartu za Srbiju, onda Data roaming treba uključiti.

Nijeste našli ono što ste tražili?

Javite nam se, prijavite problem ili provjerite vašu narudžbinu.

Online chat

Društvene mreže

Telekom ME aplikacija

Kontakt centar