<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NQNGLFF&l=dataLayer" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Roming podešavanja

Aktivacija rominga

Ako želite da koristite svoj mobilni telefon dok ste u inostranstvu, prvo se uvjerite da vaš broj ima aktivan roming. Prije putovanja kontaktirajte nas!

  • Poslovni korisnici – pozovite Biznis kontakt centar na 1515, preko predstavnika Prodaje Telekoma zaduženog za vašu firmu, ili posjetite Biznis centar.
  • Fizička lica koja su dio pravnog lica a sami plaćaju račune – pozovite Biznis kontakt centar na 1515, preko Telekom ME aplikacije, ili posjetite T-Centar.


Roming i ograničenje potrošnje
Imate postavljeno ograničenje potrošnje, odnosno limit na broju?  Ipak, ako planirate putovanje, obavezno provjerite da li ste dostigli ili skoro dostigli limit, jer ćete u tom slučaju biti onemogućeni da koristite svoj broj u inostranstvu.

 

Kada ste potvrdili da je na vašem broju aktivan roming, korisno je znati kako upravljate nekim podešavanjima za roming i na samom telefonu.

Izbor operatera u romingu
Izbor operatera u inostranstvu je veoma bitan, jer opcije Moj svijet i Travel&Surf koje ćete možda koristiti važe samo u tačno određenim mrežama. Ako koristite iPhone uređaj, ulaskom u Settings > Carrier možete birati operatera na čiju se mrežu povezujete. Dok je uključena opcija Automatic, telefon će sam birati mrežu, a ako je isključite, moći ćete ručno podesiti na koju mrežu se vaš telefon povezuje. Ukoliko koristite Android uređaj, u Settings (Podešavanja) meniju možete pronaći opciju Mobile networks (Mobilne mreže) a zatim i Mobile operators (Mobilni operateri) i na isti način uključiti automatski ili ručni izbor mreže. Obavezno provjerite za državu u koju putujete, u kojoj mreži možete koristiti Moj svijet benefite i Travel&Surf karte, kako biste u skladu sa tim izabrali pravog operatera.

Internet u romingu
Budite oprezni sa korišćenjem interneta dok ste van teritorije Crne Gore! Ukoliko nijeste povezani na WiFi mrežu, sav internet saobraćaj koji ostvari vaš telefon se tarifira, i to po cijenama operatera čiju mrežu koristite. Ako želite da se zaštitite od ove vrste potrošnje, sami na telefonu možete podesiti da se mobilni internet ne može aktivirati u romingu. Potrebno je samo da opcija Data roaming bude deaktivirana. Na iPhone telefonima ćete je pronaći kroz Settings > Mobile data, dok se kod Android uređaja do nje dolazi takođe preko Mobile Networks opcije u Settings meniju.

Za više detalja pogledajte Vodič za bezbjednu upotrebu. U slučaju da aktivirate Travel&Surf kartu, ili Vip roming kartu za Srbiju, onda Data roaming treba uključiti.

Nijeste našli ono što ste tražili? Kontaktirajte nas!

Online chat

Društvene mreže

Telekom ME aplikacija

Kontakt centar