Roming podešavanja

Aktivacija rominga

Ako želite da koristite svoj mobilni telefon dok ste u inostranstvu, prvo se uvjerite da vaš broj ima aktivan roming. Prije putovanja kontaktirajte nas!

  • Poslovni korisnici – pozovite Biznis kontakt centar na 1515, preko predstavnika Prodaje Telekoma zaduženog za vašu firmu, ili posjetite Biznis centar.
  • Fizička lica koja su dio pravnog lica a sami plaćaju račune – pozovite Biznis kontakt centar na 1515, preko Telekom ME aplikacije, ili posjetite T-Centar.


Roming i ograničenje potrošnje
Imate postavljeno ograničenje potrošnje, odnosno limit na broju?  Ipak, ako planirate putovanje, obavezno provjerite da li ste dostigli ili skoro dostigli limit, jer ćete u tom slučaju biti onemogućeni da koristite svoj broj u inostranstvu.

 

Kada ste potvrdili da je na vašem broju aktivan roming, korisno je znati kako upravljate nekim podešavanjima za roming i na samom telefonu.

Izbor operatera u romingu
Izbor operatera u inostranstvu je veoma bitan, jer opcije Moj svijet i Travel&Surf koje ćete možda koristiti važe samo u tačno određenim mrežama. Ako koristite iPhone uređaj, ulaskom u Settings > Carrier možete birati operatera na čiju se mrežu povezujete. Dok je uključena opcija Automatic, telefon će sam birati mrežu, a ako je isključite, moći ćete ručno podesiti na koju mrežu se vaš telefon povezuje. Ukoliko koristite Android uređaj, u Settings (Podešavanja) meniju možete pronaći opciju Mobile networks (Mobilne mreže) a zatim i Mobile operators (Mobilni operateri) i na isti način uključiti automatski ili ručni izbor mreže. Obavezno provjerite za državu u koju putujete, u kojoj mreži možete koristiti Moj svijet benefite i Travel&Surf karte, kako biste u skladu sa tim izabrali pravog operatera.

Internet u romingu
Budite oprezni sa korišćenjem interneta dok ste van teritorije Crne Gore! Ukoliko nijeste povezani na WiFi mrežu, sav internet saobraćaj koji ostvari vaš telefon se tarifira, i to po cijenama operatera čiju mrežu koristite. Ako želite da se zaštitite od ove vrste potrošnje, sami na telefonu možete podesiti da se mobilni internet ne može aktivirati u romingu. Potrebno je samo da opcija Data roaming bude deaktivirana. Na iPhone telefonima ćete je pronaći kroz Settings > Mobile data, dok se kod Android uređaja do nje dolazi takođe preko Mobile Networks opcije u Settings meniju.

Može se desiti da vaš mobilni telefon koristi internet a da toga nijeste svjesni. Razlozi mogu biti razni: automatsko ažuriranje (update) programa/aplikacija, automatsko preuzimanje priloženih fajlova, push notifikacije... Ovo je naročito važno kada putujete van granica zemlje jer može prouzrokovati račun znatno veći od očekivanog.
Internet opcije su efektan način da izbjegnete nepredviđenu internet potrošnju. Ali čak i kada ne želite da koristite internet i isključite prenos podataka (Mobile data) i roming podatke (Roaming data) treba obratiti pažnju na još jednu bitnu stvar...
Ako vam je mobilni podešen na 4G/5G tehnologiju, postoji mogućnost da i nakon isključenja opcije prenosa podataka dođe do određene potrošnje jer internet sesija ostaje aktivna (što nije slučaj sa 2G/3G). Sesija će se ugasiti ako pređete na 3G ili 2G, ili ako se restartuje telefon, ili odabere režim leta (Flight mode). 
ko vam je mobilni podešen na 4G/5G tehnologiju, postoji mogućnost da i nakon isključenja opcije prenosa podataka dođe do određene potrošnje jer internet sesija ostaje aktivna (što nije slučaj sa 2G/3G). Zato preporučujemo da, dok ste još u Crnoj Gori odaberete režim mreže 2G/3G i nakon toga: isključite mobilne podatke – ili restartujete telefon – ili odaberete režim leta (Flight mode).
iPhone nema mogućnost biranja 2G/3G režima, tako da treba isključiti Roaming data i Mobile data, a zatim restartovati telefon / uključiti i isključiti Flight mode.
Ovim će 4G/5G sesija, ako je bila aktivna, biti ugašena.
Ako ništa od toga ne uradite, uređaj će povremeno pokušavati da nastavi započetu sesiju iako je isključena opcija prenosa podataka. Ovo se u listingu prikazuje kao niz sesija sa malom količinom podataka. Iz tog se razloga internet sesije u romingu sa količinom podataka manjom od 12 kB ne naplaćuju. Prag od 12 kB je određen jer najveći broj tih spornih sesija ima količinu podataka manju od ove. Ipak, postoje i slučajevi kada su one i veće.
Imate mogućnost dodatne zaštite putem opcije limita ili blokiranja interet potrošnje koje postoje radi sprečavanja nepredviđene potrošnje. Prije putovanja, provjerite da li su vam ove opcije aktivne i, ako želite, postavite/promijenite iznos limita.

U slučaju da aktivirate Travel&Surf kartu, ili A1 roming kartu za Srbiju, onda Data roaming treba uključiti.

Nijeste našli ono što ste tražili?

Javite nam se, prijavite problem ili provjerite vašu narudžbinu.

Online chat

Društvene mreže

Telekom ME aplikacija

Kontakt centar