<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Plaćanje računa

Načini plaćanja:

 • Telekom ME mobilna aplikacija

Plaćanje računa jednim klikom
Platite račun bez odlaska u banku ili T-Centar, bez redova i čekanja, jednim klikom. Primijenjeni su najveći sigurnosni standardi plaćanja, pa u aplikaciji slobodno sačuvajte podatke o karticama i tako pojednostavite plaćanje računa i pripejd dopune. Sigurno je, brzo i jednostavno.

Ako kroz aplikaciju račun platite na vrijeme bićete nagrađeni – dobićete poene koje možete zamijeniti za neku od ponuđenih nagrada. Zabavno je, a i isplati se.

Telekom ME mobilnu aplikaciju možete preuzeti besplatno, više informacija možete pronaći ovdje.

 • Trajni nalog

Plaćanje računa bez odlaska u banku, bez redova i čekanja.
Prepustite banci da misli o vašim mjesečnim obavezama, i to bez provizije.

Trajni nalog je usluga kojom dajete ovlašćenje banci da vrši plaćanje vaših Telekom postpejd računa bez nadoknade. Banka izmiruje vaše račune automatskim prebacivanjem sredstava sa vašeg računa na račun firme čije usluge plaćate, bez dolaska u banku i donošenja računa.

Trajni nalog možete ugovoriti za plaćanje svojih, ali i računa drugog korisnika.

Banke koje korisnicima usluga Telekom mreže omogućavaju plaćanje trajnim nalogom:

 • Crnogorska komercijalna banka
 • NLB Montenegro banka
 • Prva banka Crne Gore
 • Hypo Alpe-Adria-Bank
 • Hipotekarna banka
 • Erste banka

Sasvim je jednostavno: potrebno je samo da popunite zahtjev za ispostavljanje trajnog naloga na šalteru banke u kojoj imate otvoren račun. Ponesite kopiju posljednjeg plaćenog računa.

Nakon što s bankom sklopite ugovor o trajnom nalogu, Crnogorski Telekom će vam i dalje ispostavljati mjesečne račune. Banka izvršava trajni nalog na dan dospijeća. Prenos je automatski, svakog mjeseca. Usluga je namijenjena fizičkim licima.

Uštedite vrijeme i energiju!
Primajte račune na e-mail i plaćajte ih trajnim nalogom.
 

 • Automati za plaćanje u T-Centrima

Račune možete platiti na automatima za plaćanje u T-Centrima. Lokacije T-Centara pogledajte ovdje.
 

 • Premium karticom Hipotekarne banke u T-Centrima

U T-Centrima možete plaćati telefonske račune i Premium karticom, bez provizije.
O Premium programu i bankovnoj kartici – koja je mnogo više od toga saznajte ovdje!
 

 • Uplatnica

Račun možete platiti: na šalterima Pošte i banaka sa priloženim računom; kao i opštom uplatnicom u korist žiro računa Crnogorskog Telekoma, koji je odštampan na računu.

Kako ispravno popuniti uplatnicu?
Pri plaćanju obavezno upišite na uplatnici pretplatnički broj telefona i mjesec na koji se odnosi uplata. Uplata koja ne sadrži potrebne podatke smatra se nepravilnom, a obaveza neizmirenom.

O čemu treba voditi računa? 
Da bi uplata bila pravilno evidentirana, u polje “Poziv na broj odobrenja” treba unijeti korisničku šifru sa računa. Tako će uplatom biti zatvoren najstariji dug. Isto pravilo važi i kada plaćate elektronski / online.

Uputstvo za popunjavanje uplatnice
 

 • E-banking usluga

Za sve informacije i uslove ovog načina plaćanja obratite se pružaocima tih usluga.


 

Obavještenje korisnicima telekomunikacionih usluga
Korisnik je u obavezi da ispostavljeni račun izmiri u roku od 15 dana od datuma izdavanja računa. Nakon isteka ovog roka ispostavljeni račun se smatra opomenom i bez upućivanja pismenog obavještenja. Ukoliko korisnik ispostavljeni račun ne izmiri u roku od 15 dana, računajući od dana kada je račun stekao svojstvo opomene, njegov pretplatnički broj će biti privremeno isključen, a u slučaju da u daljem roku od 20 dana, od dana privremenog isključenja, ne izmiri svoju dospjelu obavezu po računu, Crnogorski Telekom može trajno prekinuti pružanje komunikacione usluge. Na sve dospjele a u roku neizmirene račune, Crnogorski Telekom će obračunavati zateznu kamatu.
Korisnik ima pravo prigovora na visinu ispostavljenog računa u roku od 8 dana od prijema računa. Prigovor se podnosi u pisanoj formi, a može se uputiti i na e-mail adresu: reklamacije@telekom.me.


Promjena adrese za primanje računa
Bila to e-mail adresa ili adresa stanovanja, ako je potrebno da je promijenite, to možete uraditi u par jednostavnih koraka:

 • Za e-račun preko vašeg Telekom naloga; logujte se i idite u sekciju Uredi nalog;
 • Za štampani račun ovdje odaberite izmjenu korisničkih podataka i odgovarajuću opciju, i unesite tražene podatke.         


Uplatili ste račun? Sami uključite broj preko govornog automata, pozovite 1500!
Ako je telefon isključen u jednom smjeru zbog neplaćanja, korisnik ga može sam uključiti nakon uplate. Potrebno je da pozove 1500 sa broja koji je isključen, i prati instrukcije govornog automata. Ova mogućnost je raspoloživa rezidencijalnim korisnicima fiksne i mobilne mreže, onima koji zadovoljavaju uslove za samouključenje.

Ukoliko nakon 5 dana od korišćenja opcije samouključenja uplata nije evidentirana u sistemima Telekoma, korisnik se automatski isključuje u jednom smjeru.

Nijeste našli ono što ste tražili?

Javite nam se, prijavite problem ili provjerite vašu narudžbinu.

Online chat

Društvene mreže

Telekom ME aplikacija

Kontakt centar