<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NQNGLFF&l=dataLayer" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Magenta 1

 • Šta je Magenta 1?

 • Da li postoje različiti paketi Magenta 1?

 • Na koji period se potpisuje ugovor za paket Magenta 1?

 • Ko može postati korisnik Magente i kako?

 • Magenta 1 uključuje mobilne i fiksne servise. Da li vlasnik mobilnog postpejd broja i fiksnog broja mora biti isti?

 • Da li su povoljnosti Magente 1 aktivne odmah nakon potpisivanja ugovora?

 • Da li korisnik paketa Magenta 1 dobija jedan račun za sve usluge?

 • Kako provjeriti stanje na računu za paket Magenta 1?

 • Kako postojeći korisnik fiksnih servisa može aktivirati Magentu 1?

 • Mogu li korisnici paketa Magenta 1 da kupuju uređaje na rate?

 • Može li korisnik Magente da aktivira dodatne pakete/opcije?

 • Da li Magenta 1 korisnik može da kupi drugi Extra TV uređaj (STB)?

 • Ako se paket Magenta 1 aktivira u toku mjeseca, da li se za taj mjesec plaća puna pretplata?

 • Da li plaćam mjesečnu naknadu za pristup mreži?

 • Magenta 1: šta je hibrid ruter?

 • Magenta 1: prenos broja u Telekom mrežu

 • Da li mogu da otkažem paket mobilne mreže nakon aktivacije paketa Magenta 1?

 • Da li postojeći postpejd korisnik može aktivirati Magentu 1?

 • Da li se za postpejd broj uključen u paket Magenta 1 može limitirati potrošnja?

 • Da li postoji Magenta 1 paket koji ne uključuje televiziju?

 • Da li postoji Magenta paket koji ne uključuje internet?

Nijeste našli ono što ste tražili? Kontaktirajte nas!

Online chat

Društvene mreže

Telekom ME aplikacija

Kontakt centar