<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

Magenta 1

 • Šta je Magenta 1?

 • Da li postoje različiti paketi Magenta 1?

 • Na koji period se potpisuje ugovor za paket Magenta 1?

 • Ko može postati korisnik Magente i kako?

 • Magenta 1 uključuje mobilne i fiksne servise. Da li vlasnik mobilnog postpejd broja i fiksnog broja mora biti isti?

 • Da li su povoljnosti Magente 1 aktivne odmah nakon potpisivanja ugovora?

 • Da li korisnik paketa Magenta 1 dobija jedan račun za sve usluge?

 • Kako provjeriti stanje na računu za paket Magenta 1?

 • Kako postojeći korisnik fiksnih servisa može aktivirati Magentu 1?

 • Mogu li korisnici paketa Magenta 1 da kupuju uređaje na rate?

 • Može li korisnik Magente da aktivira dodatne pakete/opcije?

 • Da li Magenta 1 korisnik može da kupi drugi Extra TV uređaj (STB)?

 • Ako se paket Magenta 1 aktivira u toku mjeseca, da li se za taj mjesec plaća puna pretplata?

 • Da li plaćam mjesečnu naknadu za pristup mreži?

 • Magenta 1: šta je hibrid ruter?

 • Magenta 1: prenos broja u Telekom mrežu

 • Da li mogu da otkažem paket mobilne mreže nakon aktivacije paketa Magenta 1?

 • Da li postojeći postpejd korisnik može aktivirati Magentu 1?

 • Da li se za postpejd broj uključen u paket Magenta 1 može limitirati potrošnja?

 • Da li postoji Magenta 1 paket koji ne uključuje televiziju?

 • Da li postoji Magenta paket koji ne uključuje internet?

Nijeste našli ono što ste tražili?

Javite nam se, prijavite problem ili provjerite vašu narudžbinu.

Online chat

Društvene mreže

Telekom ME aplikacija

Kontakt centar