eFiskalizacija u 5 koraka: čemu služi sertifikat za elektronski potpis ili pečat?

17. 03. 2021.

Svaki poreski obveznik u Crnoj Gori koji izdaje račune i nalazi se u sistemu PDV-a, od 1. juna dužan je da pređe na novi sistem fiskalizacije. Elektronska fiskalizacija tema je u crnogorskim medijima od početka godine, pa vjerovatno nema mnogo onih koji ne znaju kakve ih obaveze očekuju.

Međutim, pitanja koja najviše zanimaju crnogorske privrednike su – koliko je komplikovana procedura, koliko košta i kada je najbolji trenutak da se započne sa elektronskom fiskalizacijom. U seriji od pet tekstova odgovorićemo na neka od tih pitanja i dati detaljnija objašnjenja svakog od koraka, kako bismo otklonili nedoumice privrednika i svi bili spremni za prelazak na elektronsku fiskalizaciju.

Kako bi na vrijeme implementirali novi sistem, privrednicima su potrebni:

  1. Sertifikat za napredni elektronski potpis i/ili pečat;
  2. Neprekidna internet konekcija;
  3. Maloprodajna aplikacija;
  4. Elektronski naplatni uređaj;
  5. Vrijeme za implementaciju i testiranje rješenja.

Prema novom zakonu, svaki poreski obveznik koji izdaje račune i vrši proces fiskalizacije, dužan je da fiskalizuje sve račune za gotovinske i bezgotovinske transakcije. Elektronska fiskalizacija znači da se svaki račun, bilo da je u pitanju gotovinsko ili bezgotovinsko plaćanje, evidentira u bazi podataka Uprave prihoda Crne Gore u realnom vremenu.

Za sve to je najprije potrebno obezbijediti sertifikat za napredni elektronski potpis i/ili pečat.

 

  • Čemu služi ovaj sertifikat?

Njegova uloga je da osigura podatke o prometu koji se šalju putem interneta. Sertifikat s jedne strane garantuje privredniku da podaci koji stignu u Upravu prihoda nisu mijenjani, a kako sertifikat sadrži PIB privrednog subjekta, on sa druge strane Upravi prihoda garantuje porijeklo podataka, odnosno da promet zaista prijavljuje određeni privredni subjekat.

Sertifikati su kreirani pomoću kompleksnih matematičkih algoritama na specijalnim uređajima i samim tim učesnicima garantuju visok nivo sigurnosti i integriteta podataka.

Takođe, pomoću setifikata za napredni elektronski potpis fizičkog lica u okviru pravnog lica, pravni subjekti se mogu prijaviti na SEP portal Uprave prihoda. Na ovom portalu dužni su da unesu podatke o poslovnim objektima, zaposlenima, radnom vremenu, naplatnim uređajima i maloprodajnom softveru koji koriste.

Unošenje podataka na SEP portalu Uprave prihoda je ujedno i prvi korak ka elektronskoj fiskalizaciji. Na SEP portalu poslovni objekti, zaposleni i naplatni uređaji dobijaju svoje jedinstvene kodove, koji se kasnije na odgovarajući način moraju unijeti u maloprodajnu aplikaciju.

 

  • Gdje se može kupiti?

Sertifikate može izdati samo tijelo koje je ovlašćeno, odnosno upisano u registar izdavalaca usluge od povjerenja. Imajući u vidu nivo povjerenja koji je potreban, procedura upisa u registar podlijeze nastrožim kriterijumima Ministarstva javne uprave, a tehnički standardi koje izdavalac mora ispuniti usklađeni su sa EU regulativom.

Crnogorski Telekom je jedan od ukupno tri izdavaoca u Crnoj Gori koji su ovlašćeni za izdavanje sertifikata za napredni elektronski potpis i pečat, i ujedno jedini telekomunikacioni operator u zemlji koji je registrovan kao kvalifikovani pružalac elektronskih usluga povjerenja u skladu sa Zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu.

 

  • Koliko košta sertifikat za napredni elektronski potpis i/ili pečat?

Njegova cijena u Crnogorskom Telekomu je 30 eur (sa PDV), a validnost je 3 godine, nakon čega se izdaje novi sertifikat.

 

  • Koliko traje proces izdavanja?

Proces izdavanja sertifikata u Crnogorskom Telekomu od trenutka podnošenja zahtjeva i potrebne dokumentacije traje najviše 10 minuta.

Svi zainteresovani više detalja o ponudi mogu dobiti u Biznis centru i od prodajnih agenata Telekoma, kao i na stranici https://telekom.me/poslovni-korisnici/efiskalizacija