Magenta 1 biznis

  • Šta je Magenta 1 biznis?

  • Da li postoje različiti paketi?

  • Na koji period se potpisuje ugovor za paket Magenta 1 biznis?

  • Ko može postati korisnik paketa Magenta 1 biznis i kako?

  • Da li postojeći korisnik fiksnih servisa može aktivirati paket Magenta 1 biznis?

  • Mogu li korisnici paketa Magenta 1 biznis kupovati uređaje na rate?

  • Može li korisnik paketa Magenta 1 biznis da aktivira dodatne pakete/opcije?

  • Ako se paket Magenta 1 biznis aktivira u toku mjeseca, da li se za taj mjesec plaća puna pretplata?

  • Da li korisnici Magenta 1 biznis paketa plaćaju mjesečnu naknadu za pristup mreži?

  • Magenta 1 biznis: prenos broja u Telekom mrežu

  • Da li se za postpejd brojeve uključene u paket Magenta 1 biznis može limitirati potrošnja?

Nijeste našli ono što ste tražili?

Javite nam se, prijavite problem ili provjerite vašu narudžbinu.

Online chat

Društvene mreže

Telekom ME aplikacija

Kontakt centar