<img src="https://ad.doubleclick.net/ddm/activity/src=10317130;type=invmedia;cat=flood0;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;npa=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ord=1?" width="1" height="1" alt=""/>

 

NON-STOP POSTPEJD

Non-stop podrška za sve vaše priče. I djela.

Tarifa nije u aktuelnoj ponudi.
 • Neograničeni pozivi ka Telekom mobilnoj i fiksnoj
   
 • 100 minuta ka drugim CG mrežama

 • Neograničeni SMS ka svim mrežama
   
 • 3 GB interneta*
   
 • 3 GB dodatno za korisnike fiksnog interneta**


Pretplata: 11,90 €

Sadržaj Non-stop tarife važi u nacionalnom saobraćaju; ne važi ka specijalnim brojevima.

Minuti u mreži odnose se na Telekom mobilnu i fiksnu mrežu u CG. Minuti ka drugim mrežama ne uključuju Telekom mrežu, već ostale mobilne mreže u CG.

*Prikazani internet sadržaj važi tokom trajanja ugovora na 12/24 mjeseca. Van ugovorne obaveze internet sadržaj je upola manji.

**Ako na svoje ime imate i fiksni internet, ovi dodatni GB su vaši dok koristite naš fiksni internet servis.

***Važi tokom trajanja ugovora na 12/24 mjeseca. Internet možete dijeliti s jednim postpejd brojem na tarifi iz aktuelne ponude. Dijeli se osnovni internet iz paketa, ne i dodatni GB (za korisnike fiksnog interneta, aplikacije, naknadno aktivirane internet opcije).

****Imate pristup i po 100 GB mjesečno za korišćenje aplikacija HBO GO i Extra TV Mobile. Važi tokom trajanja ugovora na 12/24 mjeseca. Nepotrošeni GB se ne prenose u sljedeći mjesec. Ako ih potrošite, korišćenje aplikacija nastavljate trošeći internet iz tarife. Nakon isteka ugovora nećete imati pristup; nije potrebna deaktivacija.

Tarifni intervali: za pozive 60/60 sekundi, za internet 100 KB. Cijena za 1 minut poziva ka svim mrezama u CG je 0,149 eura. Ostale cijene u skladu sa Max tarifom. Cijene su sa PDV-om.

Povoljnosti u romingu
Dodatne opcije
Limit potrošnje
Kontrola internet potrošnje