eFiskalizacija u 5 koraka: zašto je važna stalna i neometana internet konekcija?

19. 03. 2021.

U prvom od pet tekstova o elektronskoj fiskalizaciji bilo je riječi o sertifikatu za napredni elektronski pečat ili potpis, neophodnom svakom poreskom obvezniku u Crnoj Gori koji se nalazi u sistemu PDV-a i koji je od 1. juna dužan da pređe na novi sistem fiskalizacije.

Uloga digitalnog sertifikata je da osigura podatke o prometu koji se šalju putem interneta i da s jedne strane garantuje privredniku da podaci koji stignu u Upravu prihoda nisu mijenjani, a kako sertifikat sadrži PIB privrednog subjekta, on sa druge strane Upravi prihoda garantuje porijeklo podataka, odnosno da promet zaista prijavljuje određeni privredni subjekat.

Da bi komunikacija između privrednika koji izdaje račune i Uprave prihoda bila neometana, potrebna je stalna internet konekcija.
 

  • Kako to izgleda u praksi i koliko se podataka razmjenjuje?

Razmjena podataka počinje u trenutku kada privrednik na elektronskom naplatnom uređaju izda račun klijentu ili korisniku usluga. Nakon što unese sve stavke računa (cijena, PDV), priprema se XML poruka sa zahtjevom ka Upravi prihoda koja se potpisuje pomoću digitalnog sertifikata (čije preuzimanje, kako smo prethodno kazali, predstavlja prvi korak u procesu prelaska na novi način fiskalizacije).

Sistem Uprave prihoda dobija potpisanu poruku, verifikuje digitalni potpis, i račun se pohranjuje u bazu fiskalizovanih računa. Kako bi cio proces tekao neometano, i kako bi se obezbijedila razmjena podataka sa Upravom prihoda u realnom vremenu, neophodna je stabilna internet konekcija.

 

  • Koliko ova usluga košta?

Cijena zavisi od toga da li privrednik želi da u svom prostoru ima fiksu ili mobilnu internet konekciju. U Crnogorskom Telekomu uz uređaje daju takozvane M2M (machine to machine) SIM kartice koje su specijalno namijenjene internet komunikaciji između uređaja.

Za razliku od običnih SIM kartica, M2M su dizajnirane tako da su otpornije na različite spoljne faktore (ekstremne temperature, koroziju, vibraciju), pouzdanije su i imaju duži vijek trajanja. Takođe, mogu da obrade znatno veći broj podataka.

 

  • Gdje se ova usluga može kupiti?

Crnogorski Telekom je u okviru svoje ponude uz uređaje uključio i M2M SIM karticu, a uređaji su takođe opremljeni WiFi pristupom, tako da privrednici koji u svom prostoru imaju fiksni internet mogu jednostavno da se nakače na tu mrežu, a mobilna kartica u tom slučaju služi kao podrška, odnosno „back up“, u slučaju prekida fiksne mreže.

U narednim tekstovima biće riječi o maloprodajnoj aplikaciji, elektronskom naplatnom uređaju i vremenu neophodnom za implementaciju i testiranje rješenja, a cilj ovog serijala je da otkloni nedoumice privrednika i pripremi ih za prelazak na elektronsku fiskalizaciju.

Svi zainteresovani više detalja o ponudi Telekoma mogu dobiti u Biznis centru i od prodajnih agenata Telekoma, kao i na stranici https://telekom.me/poslovni-korisnici/efiskalizacija